fbpx

🔥 เปิดจอง! โปรทีมแพทย์ 9,999 ทุกศัลยกรรม ปาก, จมูก, คาง ( จำนวนจำกัด + ใกล้เต็มแล้วค่ะ ) 🔥

chanya-new-m-logo

คางบุ๋มเกิดจากอะไร ผู้หญิง-ผู้ชายคางบุ๋ม มีวิธีแก้อย่างไรให้ใบหน้าสมดุล

คางบุ๋มเกิดจากอะไร ผู้หญิง-ผู้ชายคางบุ๋ม มีวิธีแก้อย่างไรให้ใบหน้าสมดุล
คางบุ๋มเกิดจากอะไร ผู้หญิง-ผู้ชายคางบุ๋ม มีวิธีแก้อย่างไรให้ใบหน้าสมดุล

โดยปกติแล้วภาพรวมของใบหน้าที่สวยงามจะประกอบไปด้วยรูปคางที่สมมาตรรับกับใบหน้า หลายคนอาจประสบกับปัญหารอยบุ๋มที่คาง ซึ่งปัญหาคางบุ๋มสามารถเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง แต่ปัญหานี้ไม่ได้ส่งผลร้ายแรงต่อสุขภาพ แต่อาจทำให้เกิดความไม่สวยงาม และส่งผลต่อความมั่นใจที่ลดลงได้ โดยบทความนี้จะพาไปดูกันว่าคางบุ๋มคืออะไร คางบุ๋มเกิดจากอะไร มีวิธีแก้อย่างไรให้ใบหน้าสมดุล

คางบุ๋ม คืออะไร

คางบุ๋ม คืออะไร

คางบุ๋ม  (cleft chin, chin dimples) คือ ลักษณะของคาง 2 ข้างที่ไม่เท่ากัน โดยมีร่องตรงกลาง เป็นรอยบุ๋มที่คาง ถ้ามองจากทางหน้าตรงจะเห็นว่าคางบุ๋มลงไป ผิวบริเวณคางไม่เรียบ ดูเป็นคลื่น บางคนอาจเรียกว่า คางตูด ตามลักษณะที่มองเห็น บางคนอาจพบอาจพบคางบุ๋มได้ในใบหน้าปกติ ไม่ได้มีปัญหาในการใช้สีหน้าเท่าไร แต่บางคนยิ่งเวลาที่ต้องแสดงสีหน้าจะมีการใช้กล้ามเนื้อบริเวณคางร่วมกับริมฝีปากล่างจะทำให้เห็นลักษณะคางบุ๋มชัดเจนขึ้น ส่งผลให้ใบหน้าไม่ได้สัดส่วนที่สวยงามเกิดจุดด้อยบนใบหน้าจากคางที่บุ๋ม

คางบุ๋ม เกิดจากอะไร

ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็สามารถมีคางบุ๋มได้เหมือนกัน ซึ่งคางบุ๋มเกิดได้จากหลายสาเหตุ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. กรรมพันธุ์

ผู้หญิงหรือผู้ชายที่มีคางบุ๋มสามารถเกิดได้จากกรรมพันธุ์หรือโครงสร้างใบหน้าที่ผิดปกติตั้งแต่กำเนิด เช่น  กระดูกขากรรไกรที่มีลักษณะการเกิดร่องตรงกลาง หรือการที่กล้ามเนื้อ Mentalis ที่บริเวณคางทั้ง 2 ข้างไม่เชื่อมต่อกัน จึงทำให้เห็นว่าเป็นรอยบุ๋มที่คาง

2. การหดเกร็งของกล้ามเนื้อบริเวณคาง

บริเวณปลายคางจะมีกล้ามเนื้อ Mentalis อยู่ ซึ่งจะแบ่งออกเป็นฝั่งซ้ายและขวา หากมีการแข็งตัวหรือหดเกร็งกล้ามเนื้อบริเวณนี้จะทำให้เห็นคางบุ๋มชัดเจนขึ้น เพราะกล้ามเนื้อทั้ง 2 ฝั่งจะแข็งขึ้นพร้อมกัน ทำให้คางเป็นหลุมตรงกลางไม่เรียบเนียนเกิดเป็นรอยบุ๋มที่คางนั่นเอง

3. ปัญหาเรื่องโครงสร้างของใบหน้า

โครงสร้างของใบหน้าที่แตกต่างกันไปในแต่ละคนทั้งส่วนคาง ส่วนกระดูกขากรรไกร การสบฟันที่ผิดปกติอย่างการที่ฟันล่างยื่นออกมามากกว่าฟันบน กล้ามเนื้อ Mentalis จะมีการเกร็งอยู่ตลอดเวลาทำให้เกิดคางบุ๋มคางเป็นคลื่นไม่เรียบเนียนได้

4. อายุที่มากขึ้น

อายุที่เพิ่มมากขึ้นส่งผลให้เห็นภาวะคางบุ๋มได้ชัดเจนมากขึ้น เนื่องจากปริมาณไขมันบริเวณคางลดน้อยลงส่งผลให้กระดูกขากรรไกรและคางนั้นมีการกดตัวลง ทำให้คางดูเป็นก้อนเป็นคลื่นได้ง่ายจนเกิดคางบุ๋มในที่สุด ซึ่งในบางคนอาจไม่มีปัญหาเรื่องคางบุ๋มแต่พออายุมากขึ้นไขมันที่ลดลงจึงส่งผลให้เกิดคางบุ๋มขึ้นได้

5. การแสดงออกทางสีหน้า

การแสดงออกทางสีหน้าจะทำให้กล้ามเนื้อ Mentalis มีการหดเกร็งและแข็งเป็นก้อนบริเวณคางส่งผลให้คางไม่เรียบเนียน เป็นคลื่น เกิดรอยบุ๋มที่คางได้ ซึ่งการแสดงสีหน้าไม่ว่าจะเป็นการเม้มปากจากการใช้ความคิด จากการทำหน้าบึ้ง หรือการห่อริมฝีปากของนักดนตรีที่เล่นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่า หากทำไปนานๆ จะเกิดร่องรอยการบุ๋มที่คางถาวรได้

คางบุ๋ม กับโหงวเฮ้งคางที่ดี

คางบุ๋ม กับโหงวเฮ้งคางที่ดี

ศาสตร์โหงวเฮ้งที่ทำนายคุณสมบัติผ่านส่วนประกอบบนใบหน้าทั้งหมด ล้วนมีความสัมพันธ์กับโชคลาภ วาสนา  ในบทความนี้จะพาไปดูเกี่ยวกับโหงวเฮ้งคาง ว่าลักษณะโหงวเฮ้งของคางที่ดี และค้างที่มีลักษณะด้อย เป็นดังนี้

ลักษณะของคางที่ดีตามหลักโหงวเฮ้ง

คางที่ดีตามหลักของโหงวเฮ้ง คือ คางกลมมนนูนสวยได้รูป  ไม่สั้นและไม่ยาวจนเกินไป มีความเรียวพอดีเข้ากับรูปปาก และต้องไม่แหลมไม่แบนจนเกินไป คางแบบนี้ทำให้ดูเป็นคนที่มีความโอบอ้อมอารี ใจดีต่อคนทั้งหลาย สมถะถ่อมตัว และด้วยลักษณะคางที่ไม่บุ๋มมีความนูนด้วยเนื้อไม่ได้นูนด้วยกระดูก แสดงให้เห็นถึงความเป็นคนที่วาสนามั่งมี มากไปด้วยทรัพย์ เป็นที่รักใคร่แก่คนทั่วไปที่ได้พบเห็น เป็นที่สนใจต่อเพศตรงข้าม 

ลักษณะเด่น : คางกลมมน บุคลิกลักษณะโอบอ้อมใจดี สมถะถ่อมตัว วาสนามั่งมีทรัพย์ สติปัญญาสูง

ลักษณะของคางที่ไม่ดีตามหลักโหงวเฮ้ง

คางที่ไม่ดีตามหลักของโหงวเฮ้งจะทำให้ดูไม่ค่อยมีมนุษยสัมพันธ์ ลูกน้องบริวารไม่ค่อยมีความจริงใจด้วย พบเจอกับปัญหาต่างๆ เข้ามามากมาย โดยคางที่มีลักษณะด้อยจะมีคางแหลม ดูเป็นคนไม่ค่อยมีความประนีประนอม คางสองชั้น ดูเป็นคนเกียจคร้าน ไม่ค่อยมีความรับผิดชอบ คางสั้น ดูเป็นคนไ่ม่ค่อยเข้าสังคม ขี้กังวล ไม่ค่อยมีความอดทน และอย่างสุดท้ายคือ คางบุ๋ม ดูเป็นคนที่ไม่มีความกล้าตัดสินใจในเรื่องต่างๆ มีปัญหาครอบครัวบ่อยๆ

วิธีการแก้ไขคางบุ๋ม

วิธีการแก้ไขคางบุ๋ม

การแก้ไขคางบุ๋มสามารถทำได้เพื่อเพิ่มความมั่นใจ และสามารถแก้หลักโหงวเฮ้งที่ไม่ดีได้ โดยวิธีการแก้ไขคางบุ๋ม มีดังนี้

ปรึกษาหมอเกียร์โดยตรง
ปรึกษาหมอชัญญาโดยตรง

1. การฉีดฟิลเลอร์

วิธีแก้คางบุ๋มด้วยการฉีดฟิลเลอร์หรือสารเติมเต็ม Hyaluronic Acid โดยหลังจากฉีดเข้าไปแล้วคุณหมอจะทำการปั้นคางให้ได้รูปทรงตามที่ต้องการ ซึ่งฟิลเลอร์จะเข้าไปเติมเต็มรอยบุ๋มที่คางให้เต่งตึง ฟื้นฟูสภาพผิวที่ไม่เรียบเนียน เป็นคลื่น ใช้เพียง 1 CC ก็สามารถเห็นผลการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนได้ทันที

ข้อดี

 • สามารถสลายได้เองไม่ทิ้งสารตกค้างในร่างกาย
 • เห็นผลได้ทันทีที่ฉีด
 • ไม่ต้องพักฟื้น
 • ไม่ต้องผ่าตัด
 • รูปทรงคางเป็นธรรมชาติสามารถปรับแก้รูปทรงได้

ข้อจำกัด

 • การฉีดฟิลเลอร์จะสลายตามธรรมชาติ
 • ผลลัพธ์ไม่อยู่ถาวร อยู่ได้ประมาณ 1-2 ปี

2. การเติมไขมัน

วิธีแก้คางบุ๋มด้วยการเติมไขมัน โดยเป็นการนำไขมันจากต้นขาและหน้าท้องมาสกัดน้ำและเลือดออก จากนั้นฉีดไขมันเข้าไปเพื่อกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใต้ผิวหนัง ทำให้ผิวบริเวณคางที่ดูบุ๋มให้มีความอิ่มฟูขึ้น คางที่เป็นคลื่นมีรอยพับจะถูกเติมเต็มให้มีความเรียบเนียนขึ้น

ข้อดี

 • ผลลัพธ์ออกมามีความธรรมชาติ
 • ไม่ได้รับสารสังเคราะห์เพิ่มเข้าไปในร่างกายเพราะเป็นไขมันตัวเอง
 • ไม่ต้องผ่าตัด

ข้อจำกัด

 • ผลลัพธ์ที่ได้อาจไม่เต็มที่เหมือนการฉีดฟิลเลอร์
 • ผลลัพธ์อยู่ไม่นาน ต้องเติมไขมันเพิ่ม
 • ไม่สามารถสลายได้ ฉีดเพิ่มได้อย่างเดียว

3. การฉีดโบท็อกซ์

วิธีแก้คางบุ๋มด้วยการฉีดโบท็อกซ์ เข้าไปบริเวณกล้ามเนื้อคาง Mentalis ที่มีการหดเกร็งทำให้เกิดรอยบุ๋มที่คาง คางมีรอยย่น เมื่อทำการฉีดโบท็อกซ์สารตัวนี้จะช่วยลดการหดเกร็งของกล้ามเนื้อให้ไม่ขยับตัว ทำให้ร่องบริเวณคางบุ๋มลดลง คางที่มีรอยย่น มีลักษณะเป็นคลื่นจะเรียบเนียนขึ้น

ข้อดี

 • ไม่ต้องผ่าตัด
 • ไม่ต้องพักฟื้น
 • สามารถเห็นผลลัพธ์ได้ทันที
 • นอกจากคางบุ๋มแล้วยังลดความเหี่ยวย่นรอยพับบริเวณคางได้

ข้อจำกัด

 • ผลลัพธ์ไม่สามารถอยู่คงทนถาวรต้องทำการฉีดเพิ่ม
 • ไม่ได้ปรับรูปคางให้มีความยาวขึ้นเพียงแค่ลดการทำงานกล้ามเนื้อ

การผ่าตัดเสริมคาง

วิธีแก้คางบุ๋มด้วยการผ่าตัดช่วยแก้ปัญหาคางบุ๋มร่วมกับปัญหาคางที่สั้นมากๆ โดยวิธีการนี้เป็นการผ่าตัดเสริมซิลิโคนเข้าไป ซึ่งคุณหมอจะทำการปรับซิลิโคนที่เสริมบริเวณคางให้เหมาะกับรูปหน้าร่วมกับปรับความยาวตามความต้องการของคนไข้ การแก้คางบุ๋มวิธีนี้จะแก้คางที่มีความความสั้นมากได้ด้วย

ข้อดี

 • ผลลัพธ์คงอยู่ถาวร
 • สามารถเลือกวิธีการผ่าตัดได้ว่าอยากได้แผลนอกหรือผ่าตัดแบบแผลข้างใน
 • มีความเป็นธรรมชาติสูง

ข้อจำกัด

 • แผลผ่าตัดแบบแผลนอกเสี่ยงเกิดรอยแผลเป็น
 • แผลผ่าตัดแบบแผลในเสี่ยงอักเสบติดเชื้อ
 • ใช้ระยะเวลาในการพักฟื้น 1-2 สัปดาห์
 • หากซิลิโคนที่เสริมไม่รับกับแนวกรามต้องผ่าตัดแก้ไขซ้ำ
แก้ไขคางบุ๋ม กับ Better Me Clinic ดีกว่าอย่างไร

แก้ไขคางบุ๋ม กับ Better Me Clinic ดีกว่าอย่างไร

 • คุณหมอมีประสบการณ์ด้านศัลยกรรมมายาวนาน 8 ปี มากกว่า 10,000 เคส
 • คุณหมอเป็นอาจารย์สอนหลักสูตรการอบรมด้านเวชศาสตร์ความงามจากองค์กร ABAM จากอเมริกา คนเดียวในไทย
 • เทคนิคใหม่แบบ Better Me คลินิกเน้นการออกแบบที่สวยงาม เหมาะกับใบหน้าของคนไข้ด้วยเทคนิคเฉพาะจากประเทศเกาหลี
 • เจ็บน้อย บวมช้ำน้อย คุณหมอทุกท่านให้ความสำคัญกับคนไข้ทุกเคส
 • คลินิกเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐาน พร้อมนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
 • Better Me Club มีการบริการด้วยหัวใจหลังศัลยกรรม หรือทำหัตถการ ด้วยบริการให้คำแนะนำโดยแอดมินสายตรง พร้อมข้อเสนอสุดพิเศษ
 • เป็นตัวเองในแบบที่ดีที่สุด เพิ่มความมั่นใจและสวยที่สุดในราคาที่จับต้องได้

รีวิวการแก้ไขคางบุ๋ม

รีวิวการแก้ไขคางบุ๋ม

สรุป

คางบุ๋ม คือ คางที่มีลักษณะเป็นร่องตรงกลาง ทำให้คางไม่เรียบเนียน ดูเป็นคลื่น คาง 2 ข้างไม่เท่ากัน หากมีการแสดงสีหน้าที่ใช้กล้ามเนื้อบริเวณคางจะยิ่งทำให้เห็นรอยบุ๋มที่คางชัดขึ้น ซึ่งใบหน้าที่มีลักษณะคางบุ๋มนั้นไม่เป็นอันตรายต่อชีวิต แต่อาจส่งผลกระทบถึงความมั่นใจในเรื่องของความสวยงาม รวมไปถึงเรื่องของโหงวเฮ้งที่ไม่ค่อยดีอาจทำให้ชีวิตติดขัด มีปัญหาได้ ซึ่งไม่ต้องกังวลใจไปปัญหาคางบุ๋มที่พบ Better Me Clinic by Dr.Chanya สามารถทำการแก้ไขให้คางกลับมาสวยสมดุลได้สัดส่วนคางที่กลมมนได้รูป โหงวเฮ้งดี มีวาสนามั่นคง พร้อมเพิ่มความมั่นใจให้กับรูปหน้า

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

หลายคนอาจสงสัยเกี่ยวกับปัญหาคางบุ๋ม โดย เบธเธอร์ มี คลินิก บาย ดร.ชัญญาได้รวบรวมข้อสงสัยและคำตอบไว้แล้ว ดังนี้

แก้ไขคางบุ๋มวิธีไหนดีที่สุด

วิธีการคางบุ๋มที่ดีที่สุดต้องแล้วแต่สาเหตุและลักษณะคางที่บุ๋ม ควรเข้ามาปรึกษาแพทย์เพื่อวิเคราะห์ว่าปัญหาคางบุ๋มที่เกิดขึ้นเหมาะกับการแก้ไขด้วยวิธีไหน

สามารถป้องกันการเกิดคางบุ๋มได้หรือไม่

สามารถป้องกันการเกิดคางบุ๋มได้ โดยการหลีกเลี่ยงการแสดงสีหน้าด้วยการเม้มริมฝีปากเพื่อไม่ให้เกิดร่องรอย โดยการรบกวนคนใกล้ตัวให้คอยช่วยเตือน สำหรับผู้ที่มีปัญหาคางบุ๋มที่เกิดจากการสบฟันผิดปกติ แนะนำให้ปรึกษาทันตแพทย์เพื่อแก้ปัญหาการสบฟันจะช่วยลดการเกิดคางบุ๋มได้

เสริมคางแก้คางบุ๋ม ใช้เวลาพักฟื้นนานไหม

วิธีแก้คางบุ๋มด้วยการผ่าตัดเสริมคางจะใช้ระยะเวลาการพักฟื้นประมาณ 1-2 สัปดาห์
ปรึกษาหมอเกียร์โดยตรง
ปรึกษาหมอชัญญาโดยตรง

เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสำหรับคุณ