fbpx

🔥 เปิดจอง! โปรทีมแพทย์ 9,999 ทุกศัลยกรรม ปาก, จมูก, คาง ( จำนวนจำกัด + ใกล้เต็มแล้วค่ะ ) 🔥

chanya-new-m-logo

American Board Training Center

American Board Training Center เป็นหลักสูตรการอบรมด้านเวชศาสตร์ความงามจากองค์กร The American Board of Aesthetic Medicine หรือ ABAM จากสหรัฐอเมริกา แพทย์ผู้จบหลักสูตร American Board Training Center จะได้รับการยืนยันว่ามีความพร้อม ความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ ทางด้านเวชศาสตร์ความงามอย่างครบครัน สร้างความมั่นใจให้ผู้เข้ารับบริการได้ว่าพวกเขาจะได้รับการดูแลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างแน่นอน

การรับรองจาก ABAM จึงถือเป็นก้าวสำคัญสำหรับแพทย์ด้านเวชศาสตร์ความงาม เพื่อการันตีกับผู้เข้ารับการรักษาได้ว่าแพทย์มีความรู้ และเชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ความงามเป็นอย่างดี โดยเมื่อสำเร็จการอบรมจาก ABAM แล้ว แพทย์จะได้ใบรับรอง Diploma of the American Board of Aesthetic Medicine เพื่อแสดงถึงความเชี่ยวชาญในด้านเวชศาสตร์ความงาม

ชื่อเสียงระดับนานาชาติ

ABAM มีชื่อเสียงในด้านการฝึกอบรมคุณภาพสูงในด้านเวชศาสตร์ความงามจากหลักสูตรคุณภาพที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก

การฝึกอบรมภาคปฏิบัติ

หลักสูตร ABAM ช่วยให้คุณฝึกโดยตรง เพิ่มประประสบการณ์จริงในหัตถการเสริมความงามเพื่อให้แน่ใจว่าการรักษาปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

การพัฒนาวิชาชีพ

คุณจะได้เพิ่มพูนทักษะ ความรู้ และความมั่นใจ ที่สามารถยกระดับวิชาชีพของคุณและได้รับประกาศนียบัตรรับรองขั้นสูงด้านเวชศาสตร์ความงาม

Certification in Aesthetic Medicine

การฝึกอบรม American Board Training Center ของ ABAM จะครอบคลุมไปในหลากหลายภาควิชา โดยแพทย์ผู้เข้าอบรมจะต้องเข้ารับการอบรมและผ่านการทดสอบจากข้อเขียนของขั้นที่หนึ่ง ขั้นที่สอง และ ขั้นที่สาม จากนั้นผู้เข้ารับการอบรมจะต้องผ่านการฝึกอบรมภาคปฏิบัติเพิ่มเติมอีก 6 เดือน พร้อมกับส่งพอร์ตการทำเทคนิคขั้นสูงหนึ่งเคส ไม่ว่าจะเป็นการฉีดโบทูลินั่มท็อกซิน การฉีดฟิลเลอร์ การทำเลเซอร์ หรือการผลัดเซลล์ผิวขั้นสูงเพื่อกระตุ้นเซลล์ผิวใหม่ เพื่อให้ผ่านเงื่อนไขก่อนการเข้าสอบบอร์ดในขั้นตอนสุดท้าย

Step 1: Aesthetic Medicine Training

การอบรมในขั้นแรก จะเป็นการฝึกอบรมความรู้และทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับเวชศาสตร์ความงาม ไม่ว่าจะเป็นกายวิภาคของผิวพรรณและเส้นขน เทคนิคพื้นฐานการใช้งานสารโบทูลินั่มท็อกซิน การฉีดฟิลเลอร์ การทำเลเซอร์และเครื่องฉายแสงบำบัด ไม่ว่าจะเป็นการปรับพื้นผิว การกำจัดขน และการลบรอยสักบนผิวหนัง เป็นต้น รวมไปถึงความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้งานสารเคมีและเครื่องมือ พร้อมการฝึกอบรมและการสาธิตเชิงปฏิบัติในสภาพแวดล้อมคลินิกจริงตามศูนย์ความงาม และศูนย์เมดิคอลสปา ผู้ที่ผ่านการอบรม American Board Training Center ในขั้นแรก มั่นใจได้ว่าจะมีความรู้ และความสามารถที่เพียงพอที่จะเริ่มต้นในเส้นทางเวชศาสตร์ความงามต่อไป

Step 1: Aesthetic Medicine Training

การอบรมในขั้นแรก จะเป็นการฝึกอบรมความรู้และทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับเวชศาสตร์ความงาม ไม่ว่าจะเป็นกายวิภาคของผิวพรรณและเส้นขน เทคนิคพื้นฐานการใช้งานสารโบทูลินั่มท็อกซิน การฉีดฟิลเลอร์ การทำเลเซอร์และเครื่องฉายแสงบำบัด ไม่ว่าจะเป็นการปรับพื้นผิว การกำจัดขน และการลบรอยสักบนผิวหนัง เป็นต้น รวมไปถึงความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้งานสารเคมีและเครื่องมือ พร้อมการฝึกอบรมและการสาธิตเชิงปฏิบัติในสภาพแวดล้อมคลินิกจริงตามศูนย์ความงาม และศูนย์เมดิคอลสปา ผู้ที่ผ่านการอบรม American Board Training Center ในขั้นแรก มั่นใจได้ว่าจะมีความรู้ และความสามารถที่เพียงพอที่จะเริ่มต้นในเส้นทางเวชศาสตร์ความงามต่อไป

Step 2: Advanced Aesthetic Medicine Training

ผู้สำเร็จการอบรม American Board Training Center ในขั้นแรก หรือผู้ที่มีความรู้และความสามารถพื้นฐานเกี่ยวกับเวชศาสตร์ความงาม สามารถเข้าร่วมอบรมในขั้นที่สองต่อไปได้ โดยในขั้นตอนนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เพิ่มพูนความรู้ในด้านเวชศาสตร์ความงามที่ละเอียดมากยิ่งขึ้น พร้อมกับการเรียนรู้เทคนิคด้านเวชศาสตร์ความงามที่ทันสมัยที่สุด การปรับรูปหน้าโดยการใช้โบทูลินั่มท็อกซิน ฟิลเลอร์ และกระบวนการทำเลเซอร์เสริมความงามขั้นสูง ที่จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ยกระดับความสามารถด้านการทำเวชศาสตร์ความงามขึ้นไปอีกระดับ โดยในการอบรมขั้นที่ 2 ประกอบไปด้วยการอบรมขั้นสูง ดังนี้

  • อบรมการทำโบทูลินั่มท็อกซินขั้นสูง ไม่ว่าจะเป็นการโบทูลินั่มท็อกซินยกกระชับหนังตา ลดรอยแผลเป็นด้วยโบทูลินั่มท็อกซิน การใช้โบทูลินั่มท็อกซินแก้ยิ้มเห็นเหงือก และการปรับรูปหน้าด้วยโบทูลินั่มท็อกซิน
  • อบรมการฉีดฟิลเลอร์ ที่ครอบคลุมไปถึงขั้นตอนการปรับรูปหน้า เช่นการฉีดฟิลเลอร์ใต้ตา การฉีดฟิลเลอร์แก้มส้ม และการเสริมจมูกโดยไม่ต้องผ่าตัด
  • อบรมการวิเคราะห์ใบหน้าเพื่อเสริมความงาม เพื่อประกอบการทำหัตถการอื่นๆ โดยนับว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของการอบรมนี้
  • อบรมการทำเลเซอร์ขั้นสูง ซึ่งเป็นการผสมผสานหลักการฟื้นฟูความอ่อนเยาว์ และการฟื้นฟูระบบไหลเวียนเลือดเข้าด้วยกัน
  • อบรมอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการทำ Microneedling หรือ CIT เพื่อรักษาหลุมสิว หลักสูตรเวชศาสตร์ด้านความงามที่จำเป็น และเวชสำอาง

หลังจากผู้เข้าอบรม ผ่านการอบรมขั้นสูงเหล่านี้ทั้งหมดแล้ว ผู้เข้าอบรมจะได้ใบรับรอง Advanced Certificate in Aesthetic Medicine จากนั้นต้องใช้เวลาในการฝึกเพิ่มเติมอีก 6 เดือน เพื่อเข้ารับการอบรมในขั้นที่สามต่อไป

Step 3: Anti-Aging Medicine

หลังจากผ่านการอบรมและได้ใบรับรองในขั้นที่สองของ American Board Training Center แล้ว ผู้เข้าอบรมจำเป็นต้องใช้เวลาฝึกเพิ่มเติมอีก 6 เดือน จึงจะเข้าอบรมในขั้นที่สามได้

ผู้เข้ารับการอบรม American Board Training Center ในขั้นที่สาม จะได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคนิคการฉีดฟิลเลอร์ขั้นสูงเพื่อการยกกระชับและปรับรูปหน้า พร้อมการฝึกขั้นตอนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการฉีดฟิลเลอร์เสริมขมับ กรอบหน้า คาง และการฉีดฟิลเลอร์มือ นอกจากนี้ยังมีการสอนการรักษาเส้นเลือดขอดด้วย Sclerotherapy การกระชับผิวหนังโดยไม่ต้องผ่าตัด การปรับรูปร่างโดยไม่ต้องผ่าตัด การดูดไขมัน และการทำ Sculptra

ในการอบรมครั้งที่สามนี้ ถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย และเวชศาสตร์ฟื้นฟู (Anti-Aging Medicine & Regenerative Medicine) พร้อมด้วยแนวคิดพื้นฐานในการทำเซลล์บำบัด การรักษาด้วยเกล็ดเลือดเข้มข้น (PRP) และการรักษาด้วยฮอร์โมนทดแทน BHRT นอกจากนี้ในขั้นสุดท้ายจากการอบรม American Board Training Center นี้ยังครอบคลุมไปจนถึงการประเมินผู้ป่วยสูงอายุ ระบบฮอร์โมนเพศหญิง การเก็บสเต็มเซลล์ ระบบโภชนาการ และสมรรถภาพทางร่างกายอีกด้วย หลังจากจบการอบรมในครั้งที่สาม ผู้เข้าอบรมจะได้รับใบรับรองเป็น Certificate in Anti-Aging Medicine

Step 3: Anti-Aging Medicine

หลังจากผ่านการอบรมและได้ใบรับรองในขั้นที่สองของ American Board Training Center แล้ว ผู้เข้าอบรมจำเป็นต้องใช้เวลาฝึกเพิ่มเติมอีก 6 เดือน จึงจะเข้าอบรมในขั้นที่สามได้

ผู้เข้ารับการอบรม American Board Training Center ในขั้นที่สาม จะได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคนิคการฉีดฟิลเลอร์ขั้นสูงเพื่อการยกกระชับและปรับรูปหน้า พร้อมการฝึกขั้นตอนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการฉีดฟิลเลอร์เสริมขมับ กรอบหน้า คาง และการฉีดฟิลเลอร์มือ นอกจากนี้ยังมีการสอนการรักษาเส้นเลือดขอดด้วย Sclerotherapy การกระชับผิวหนังโดยไม่ต้องผ่าตัด การปรับรูปร่างโดยไม่ต้องผ่าตัด การดูดไขมัน และการทำ Sculptra

ในการอบรมครั้งที่สามนี้ ถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย และเวชศาสตร์ฟื้นฟู (Anti-Aging Medicine & Regenerative Medicine) พร้อมด้วยแนวคิดพื้นฐานในการทำเซลล์บำบัด การรักษาด้วยเกล็ดเลือดเข้มข้น (PRP) และการรักษาด้วยฮอร์โมนทดแทน BHRT นอกจากนี้ในขั้นสุดท้ายจากการอบรม American Board Training Center นี้ยังครอบคลุมไปจนถึงการประเมินผู้ป่วยสูงอายุ ระบบฮอร์โมนเพศหญิง การเก็บสเต็มเซลล์ ระบบโภชนาการ และสมรรถภาพทางร่างกายอีกด้วย หลังจากจบการอบรมในครั้งที่สาม ผู้เข้าอบรมจะได้รับใบรับรองเป็น Certificate in Anti-Aging Medicine

Final: Board Examination

หลังจากเข้ารับการอบรม American Board Training Center ครบทุกขั้น พร้อมด้วยการฝึกเพิ่มเติม 6 เดือนแล้ว ผู้สมัครจะต้องส่งการทำหัตถการขั้นสูง 3 เคส เพื่อเป็นการสมัครเข้าร่วมสอบบอร์ด

องค์กรรับรองแพทย์ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านเวชศาสตร์ความงาม (Aesthetic Medicine) จากสหรัฐอเมริกา มีการศึกษา และฝึกอบรม จากผู้มีประสบการณ์ เพื่อให้ได้รับคุณภาพสูงสุด โดยการรับรองจาก ABAM สามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับการดูแลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถ

Asia Pacific Aesthetic Courses and Training Center

การอบรมด้านเวชศาสตร์ความงาม American Board Training Center เปิดสอนที่ศูนย์ฝึกอบรมในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย เพื่อให้บริการจากแพทย์ที่มีความสนใจ ทั้งในประเทศไทย รวมไปจนถึงประเทศแถบเอเชียอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นประเทศลาว สิงคโปร์ ฮ่องกง จีน ไต้หวัน เกาหลี ญี่ปุ่น กัมพูชา เวียดนาม เมียนมาร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์

American Board Training Center ในประเทศไทย ที่ Better Me Clinic เปิดสอนโดย ทีม Instructor ผู้เชี่ยวชาญและมากประสบการณ์ทางด้านเวชศาสตร์ความงามและการทำศัลยกรรมเลเซอร์เพื่อความงาม

เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสำหรับคุณ